woensdag 22 april 2015

Een leuke verrassing

Gisteren werd ik via Facebook door Mirande Heffels, de raadsgriffier van de gemeente Nijmegen, uitgenodigd een nieuwe pagina te 'liken'. Ik ben niet zo'n liker, maar als Mirande dat beleefd vraagt dan kun je dat niet negeren. En warempel: Nijmegen gaat ook een G1000 organiseren! Onduidelijk is voor mij op dit moment of en hoe Mirande daarbij is betrokken. Op  g1000-nijmegen.nl wordt ze (nog) niet genoemd. Wel is duidelijk dat de gemeente Nijmegen een van de partners is. Prima, want zonder (facilitaire én geldelijke) steun van een gemeente gaat het niet lukken. Zo veel weet ik wel.

De verrassing
Op de nog redelijk kale website - logisch want men staat pas aan het begin van een lange, grote klus - wordt onder het kopje G1000 door het land verwezen naar eerdere G1000-en. In Amersfoort (natuurlijk, want de eerste), Amsterdam (op 6 juni a.s.) én - natuurlijk! - naar Uden. Uden, een relatief kleine buurgemeente, waar op zaterdag 4 oktober 2014 de tweede G1000 in Nederland werd gehouden. Een G1000 waar de gemeente Uden en haar toenmalige raadsgriffier (Mirande Heffels, dus) nadrukkelijk bij was betrokken.

Een Bibliotheek
Op die plek wordt ook verwezen naar een G1000 Bibliotheek. Deze website dus, die gemaakt is door - drie maal raden - medewerkers van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Als bibliotheek hebben we rond de G1000 Uden gemeend onze traditionele taak op een moderne manier te moeten invullen. Informatie opgeslagen in boeken (en andere media) op thema te ontsluiten. Thema's waarover burgers in een bepaalde stad of regio zich druk zouden kunnen maken. Thema's die waarschijnlijk op en tijdens een G1000 ter tafel zouden kunnen komen. In voorjaar en zomer van 2014 heeft een aankomend (maar helaas nog steeds werkloos) talent (Fransje School) deze informatie verzameld en op deze website geplaatst.

Artikelen over de G1000 Uden en experimenten met democratie
Rondom de G1000 Uden zijn op verschillende websites door ons enkele achtergrondartikelen geplaatst. U kunt daar vanaf hier naar door klikken.

Burgertop - Duizend () komen één dag bij elkaar om te bespreken wat er op de agenda voor de stad moet komen (14 juni 2014)
Redenering - We zijn onze democratie kapot aan het maken door haar te beperken tot verkiezingen,en dat terwijl verkiezingen nooit als democratisch instrument zijn bedacht (30 juni 2014)

Het verhaaladvies voor de G1000 Uden (augustus 2014) (een pdf, 20 pagina's)

Een overweging voor G1000-gangers
(25 augustus 2014)
Naar het hart van het land (column voor het BD) (4 oktober 2014)
Blij verrast - Bibliotheek laten voortbestaan als basisvoorziening voor kennisdeling, belangrijk voor ontwikkeling en ontmoeting (5 oktober 2014)
Van voor naar in (5 oktober 2014)
Vergezicht (toespraak bij opening tentoonstelling K26 in Oss) (16 november 2014)
In Uden bruist het van de lokale initiatieven (22 december 2014)
De herontdekking van het collectief is een heel belangrijke evolutie in onze huidige zoektocht naar zingeving (27-28 februari 2015)

Terug naar Overzicht G1000bibliotheek

(woensdag 22 april 2015)
Hans van Duijnhoven

donderdag 21 augustus 2014

Overzicht G1000bibliotheek

Dit is de G1000bibliotheek. Een plek voor inspiratie en informatie.
Bibliotheekmedewerkers verzamelen hier boeken, rapporten, artikelen, websites en filmpjes over uiteenlopende thema's. Allemaal onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst. En dus informatie die nuttig kan zijn in de aanloop naar een G1000.

Deze thema's zijn al te vinden in de G1000bibliotheek:
Opvoeding en onderwijs
Politieke achtergronden van de G1000
Hoe een dorp/stad kan veranderen
Ruimtelijke inrichting


Ook hebben wij een paar achtergrondartikelen geschreven:
Participatieve democratie
Oefenen voor een andere tijd
G1000 spreekt over de toekomst
Een oproep
Op een warme dag in juni

Veiligheid

In de piramide van Maslov staat veiligheid op de tweede trede, direct na de eerste lichamelijke behoeften (zoals de behoefte aan slaap, eten en drinken). Ook zelf kunt u wel bedenken hoe belangrijk het voor een mens is zich (op zijn minst een beetje) veilig te voelen. Als je continu op je hoede moet zijn, kun je nooit ontspannen. Niet verrassend dus, dat veiligheid steeds opnieuw een belangrijk thema is in maatschappelijke discussies. Hoe veilig voelen we ons eigenlijk? Waardoor wordt dat gevoel van veiligheid in gevaar gebracht? Wat kunnen we daar aan doen? En zijn we eigenlijk wel bang voor de ècht gevaarlijke dingen, of maken we ons vooral zorgen om triviale zaken?

Op deze pagina vindt u boeken, filmpjes, websites, artikelen en rapporten die u over dit thema aan het denken kunnen zetten.

Verkeersveiligheid / MENSenSTRAAT
"MENSenSTRAAT is een netwerk van mensen en organisaties die zich willen inzetten voor een leefbare openbare ruimte. Voor straten, steden en dorpen waar de menselijke maat leidend is." Op de website laten ze zien hoe dat eruit zou moeten zien (ook erg interessant voor thema Ruimtelijke inrichting!).
In dit artikel gaat het over verkeersveiligheid. Hoe veilig zijn we eigenlijk in het verkeer? Hoe kan dat verbeterd worden?

Volgens Nederland is een initiatief van Achmea, om mensen aan het denken te zetten en in gesprek te brengen over vijf belangrijke thema's. Een daarvan is veiligheid. Op de site vind u verslagen van Huiskamergesprekken (bijvoorbeeld over de politie online), columns, artikelen en rapporten over dit thema. Lees bijvoorbeeld de Volgens Nederland Monitor Veiligheid: het rapport van een onderzoek naar de mening van Nederlanders over veiligheid en mogelijke verbeteringen daarvan.

De heining / Jan Van Loy
Een roman over (de illusie van) veiligheid. Vanwege het gevaar dat hen in de stad bedreigt, willen twee goedverdienende, hardwerkende dertigers een veilige woonplaats kopen in een villawijk, omsloten door een drie meter hoge omheining. Die blijkt echter niet tegen alles bescherming te bieden, want nog steeds voelen ze zich niet veilig. Zowel buiten als binnen de omheining ligt het gevaar op de loer.
De veiligheidsmythe. Over politie, justitie en misdaad in Nederland / Bart de Koning
Onderzoeksjournalist Bart de Koning gaat op zoek naar de feiten rondom veiligheid. Dat is namelijk een steeds urgentere kwestie, als we de verkiezingsdebatten moeten geloven. Aan alle kanten klinkt de roep om strengere straffen en agenten die boeven vangen. In zijn speurtocht prikt De Koning dertien veiligheidsmythes door. Het blijkt in Nederland helemaal niet zo slecht gesteld te zijn met de veiligheid.
Lees over dit boek ook het volgende artikel uit Trouw: 'Het belangrijkste misverstand is wel dat meer blauw op straat helpt tegen criminaliteit'.

De onderbuik voorbij: angst voor onveiligheid
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling publiceerde in 2013 het rapport 'Het onbehagen voorbij'. Naar aanleiding hiervan werden in DeBalie in Amsterdam drie avonden georganiseerd rondom het thema 'onbehagen'. In deze eerste aflevering staat (on)veiligheid centraal. Wat zijn onze angsten? Wat is dan eigenlijk veiligheid? En hoe komt daaruit het gevoel van onbehagen voort? Met onder anderen presentator Laurens Knoop en hoogleraar cyber-veiligheid Michel van Eeten.

Meer dan veilig; over bestuur, bescherming en burgerschap / Hans Boutellier
Bij zijn aanstelling als hoogleraar Politie- en veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit (in 2005) sprak prof. dr.Hans Boutellier deze inaugurele rede uit. Hij kijkt hierin naar twee kanten van het verhaal: enerzijds de roep om meer veiligheid en anderzijds de behoefte aan meer samenleving. In een bange samenleving moeten we ons niet alleen druk maken om veiligheid, maar ook andere zaken in het oog houden.
Boutellier heeft meer gepubliceerd over dit thema, onder meer de boeken De veiligheidsutopie en Omstreden ruimte.

Aanslag op de vrijheid. De veiligheidswaan, de controlestaat en de aantasting van de burgerrechten / Ilija Trojanow & Juli Zeh
Onder het mom van een vergroting van de veiligheid worden burgers steeds vergaander gecontroleerd en in de gaten gehouden. Big Brother is geen sprookjesfiguur, maar de keiharde werkelijkheid. Videocamera's in de openbare ruimte, naaktscans op het vliegveld, toegang tot privébestanden op computernetwerken en e-mails, inzicht in het koopgedrag via pinpassen en klantenkaarten, en het volgen van de burger via mobiele telefoonnetwerken - op alle terreinen lijken de (westerse) overheden het doen en laten van hun onderdanen te willen controleren. En het verbazingwekkende is, zo menen de twee jonge Duitse schrijvers van dit boek, de burger lijkt deze ontoelaatbare schending van de individuele privacy ook nog te willen accepteren.
In een gepassioneerd betoog, vooral geïllustreerd aan de hand van de situatie in Duitsland (die overigens niet veel verschilt van de Nederlandse) en tal van vaak verontrustende voorbeelden, plaatsen zij kritische kanttekeningen bij zowel de (vermeende) terroristische dreiging als de aantasting van de burgerrechten.

Beelden over de politie bij bevolking en politie: een spiegelonderzoek in Nederland / Motivaction, in opdracht van Stichting Maatschappij en Veiligheid
In 2013 onderzocht Motivaction, in opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, de beelden die burgers en politie hebben over de politie. Vragen als "Welke eigenschappen zijn van toepassing op de politie?" en "Welk imago heeft de politie?" werden zowel voorgelegd aan politiemensen als aan andere Nederlanders. Zo kon onderzocht worden of politiemensen een realistisch beeld hebben van de positie van de politie in de Nederlandse samenleving.

donderdag 14 augustus 2014

Kunst en cultuur


Toen mensen nog in grotten leefden, maakten ze al kunst. De grotschilderingen van Lascaux en andere plaatsen zijn wereldwijd bekend. Maar wat is eigenlijk kunst? En cultuur? Wat moeten we daarmee? Waarom vinden veel mensen het zo belangrijk, terwijl anderen er liever geen seconde én geen cent aan besteden?

Op deze pagina vindt u boeken, filmpjes, websites, artikelen en rapporten die u over dit thema aan het denken kunnen zetten.

Het is lastig gebleken beide kanten van het verhaal voldoende te belichten. Graag ontvang ik dan ook verwijzingen naar boeken e.d. die de afwijzende houding tegenover kunst en cultuur vertegenwoordigen.

De Balie Leert #4 - Over creativiteit & het belang van kunst- en cultuuronderwijs
Deze video is de registratie van de vierde 'De Balie Leert'-avond. O.a. Barend van Heusden (hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de RUG) en Dick van der Wateren (middelbare school docent te Haarlem en wetenschapper) gaan met elkaar en het publiek in gesprek over het belang van kunst- en cultuuronderwijs. Wat is goed kunstonderwijs nu precies en waarom is het zo belangrijk? Welke belangrijke -vakoverstijgende- vaardigheden leren kinderen ermee?

Het belang van kunst en cultuur / Leo Samama
Kunst en cultuur bepalen de identiteit van een mens, een groep, een volk en een land. Kunst en cultuur zijn de noodzakelijke ingrediënten van een gezonde maatschappij waarin de geestelijke en economische mens tot bloei kan komen. Voor een markteconomie is creativiteit de voornaamste drijfveer. Daarbij is cultuur niet afhankelijk van geld, maar geld afhankelijk van cultuur. De prijs van kunst wordt te vaak verward met de waarde van kunst. Leo Samama schetst in deze multidisciplinaire lezing een helder beeld van het belang van kunst en cultuur en waarom deze ondersteund moeten worden.


Betekenis van kunst en cultuur in het dagelijks leven / Esther Tepaske, Tessa van Groenestein, Frits Spangenberg & Roel Schoemaker
In dit rapport van Motivaction wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de rol van kunst en cultuur in het dagelijks leven van de Nederlandse bevolking. De culturele en creatieve sector staat sterk onder druk. Onderzocht werd wat Nederlanders beschouwen als kunst en cultuur, hoe belangrijk zij dat vinden en in hoeverre zij vinden dat de overheid daaraan mee moet betalen.Kunst, een linkse of een rechtse hobby?
Op een blog van een aantal studieverenigingen voor Cultuurwetenschappen vinden we dit artikel. In de tekst wordt gekeken naar de relatie tussen kunst en economie.

De hemel van de verbeelding. Zestig brieven over kunst / Antwerps Kunstenoverleg
In september 2013 startte het Antwerps Kunstenoverleg de campagne 'Mijn dagelijkse portie kunst' (in april 2014 overgegaan in de landelijke campagne 'Ik kies voor kunst'). In het kader van deze campagne werd aan een grote groep kunstenaars, zakenlui, politici, journalisten, wetenschappers en andere mensen gevraagd een brief te schrijven. Een brief aan een geliefd iemand om hem/haar te vertellen over het belang van kunst in je leven. Samen vormen die brieven dit boek. Nuchtere brieven naast heel emotionele, brieven vol argumenten naast zeer persoonlijke brieven, politiek geïnspireerde brieven naast anekdotische, brieven naar kinderen en kleinkinderen naast brieven aan dode bewonderde kunstenaars. En eigenlijk zijn het er 65...
Een van de brieven is online te lezen via De Wereld van Morgen.

Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft / Martha Nussbaum
In zeven hoofdstukken houdt de Amerikaanse hoogleraar Martha Nussbaum een vurig pleidooi voor socratisch onderwijs, voor een opvoeding tot kritisch, goed geïnformeerd, onafhankelijk en empathisch, democratisch burgerschap. Dat levert ook economisch voordelen op. Leerlingen dienen te worden uitgedaagd tot competente, kritische burgers in een complexe wereld. Met een groot aantal praktische voorbeelden van scholen over de hele wereld.

dinsdag 12 augustus 2014

Opvoeding en onderwijs

Kinderen zijn de toekomst. Als we als samenleving een andere weg willen inslaan, zouden we dan niet bij de kinderen moeten beginnen? In hoeverre past het huidige onderwijsstelsel nog bij de eisen die de nieuwe tijd stelt aan de burgers? Waartoe worden leerlingen eigenlijk opgeleid?

Op deze pagina vindt u boeken, rapporten, artikelen, websites en filmpjes die u over dit thema aan het denken kunnen zetten.

Slow kids / Carl Honoré 
Carl Honoré signaleert een zorgwekkende trend: terwijl volwassenen zich zo jong mogelijk willen voordoen, stomen ze hun kinderen zo snel mogelijk klaar voor een 'volwassen' leven. Iedereen wil dat zijn kind de beste is. Daarbij hoort een wildgroei aan diagnoses en stoornissen.
In zijn boek staat Honoré als het ware naast de lezer, als een collega-ouder die bekent dat hij het ook niet zo goed weet. Aan smeuïge anekdotes over hoe het niet moet geen gebrek. Maar er zijn ook mogelijkheden tot verbetering. Hoewel Honoré geen standaardrecept geen (want: alle kinderen en alle gezinnen zijn anders), biedt hij wel een aantal basisregels.

Meer, beter en hipper: voor kinderen hoeft het vaak niet. Zo zie je wel in dit reclamefilmpje:

  

Tobias Reijngoud, schrijver en journalist, gaat in dit boek op zoek naar de toekomst van het onderwijs. Hij gaat hiervoor te rade bij verschillende bekende en minder bekende Nederlanders, die iets met het onderwijs hebben. Daaronder zijn bijvoorbeeld Désanne van Brederode, Huub Oosterhuis, Jan Siebelink en Maurice de Hond. Ieder heeft zo zijn eigen mening over de vragen die aan het onderwijs (en daarmee aan hen) gesteld worden: Wat is de toekomst van het onderwijs? Hoe moet de school er over tien, twintig jaar uitzien? Welke ontwikkelingen zien wij in de samenleving en hoe moet het onderwijs daarop inspelen?

Geoffrey Canada is sinds 1990 directeur van de Harlem Children's Zone, een non-profit organisatie die zich inzet om kinderen uit achterstandswijken toegang te geven tot hoogwaardig onderwijs, om zo hun leven te kunnen veranderen. (Zie ook de Rotterdam Children's Zone.) In deze Engelstalige TED-Talk (Nederlandse ondertiteling beschikbaar) gaat hij in de aanval tegen het huidige schoolsysteem, dat volgens hem bijzonder grote mankementen vertoond. Zijn grote vraag: Waarom doen we daar niets aan? Hij geeft volop voorbeelden uit zijn ervaringen met de Harlem Children's Zone en probeert zo een kader te schetsen voor beter onderwijs.

De waarde van opvoeden. Filosofie van onderwijs en ouderschap / Fernando Savater
Wat moeten kinderen leren? Hoe moeten kinderen leren? Waar ligt de grens tussen vrijheid en discipline? Wat moeten wij jongeren bijbrengen over taal en cultuur, over wis- en natuurkunde, over ethiek, over drugs, over seks of over geweld?
Zomaar wat vragen die de Spaanse hoogleraar filosofie Fernando Savater in zijn boek probeert te beantwoorden. Hoewel het een filosofisch boek is, is het niet vaag. Savater biedt praktische handvatten en het boek is als geheel goed leesbaar voor iedereen die zich druk maakt over onderwijs en opvoeding.

The child-driven education / Sugata Mitra
Onderwijskundige Sugata Mitra legt in deze Engelstalige TED-Talk (Nederlandse ondertiteling beschikbaar) uit hoeveel kinderen zichzelf aan kunnen leren. Hierbij geeft hij veel voorbeelden uit de experimenten die hij deed op verschillende plekken in India.

De auteurs van Puberbrein binnenstebuiten gaan in dit boek in op de verschillende talenten die jongeren (kunnen) hebben. Iedereen kan excellent worden, is hun uitgangsgedachte. In het eerste deel gaan ze in op innerlijke factoren die daaraan bijdragen, zoals motivatie en persoonlijke eigenschappen. Vervolgens laten ze ook zien hoe zeer de omgeving van jongeren bijdraagt aan de mate waarin ze kunnen excelleren. Het betoog wordt omzoomd door verhalen en foto's van talent- en succesvolle jongeren.

Uit de school. Barre ervaringen van een bevlogen docent / Graa Boomsma
Als docent Nederlands op een middelbare school werd Graa Boomsma niet bepaald gelukkig. Niet omdat het onderwijs 'niks voor hem' was, integendeel! Boomsma voelt zichzelf op en top docent, maar wordt in zijn beleving tegengewerkt door de school, de andere docenten, de leerlingen, de ouders, de politiek, noem maar op. In dit boek, een bundeling van eerder verschenen columns, trekt hij van leer tegen een groot aantal aspecten van het schoolsysteem. Eigenlijk is het bijna een vorm van maatschappijkritiek, want naast een analyse van wat er aan het onderwijs zou moeten veranderen, ziet Boomsma ook breder grote problemen opdoemen.

In contact

Tegenwoordig kunnen we vele malen gemakkelijker met anderen van over de hele wereld in contact komen dan een eeuw of wat geleden. We hoeven niet meer een paar uur naar het volgende dorp te lopen of een brief per postkoets te versturen om die ander te bereiken. Binnen milliseconden ben je verbonden met mensen van over de hele wereld. Maar maakt dat ons ook socialer? Hoe veranderen deze ontwikkelingen onze verhouding met mensen van dichtbij? Hoe dienen we ons eigenlijk in het contact met anderen te gedragen?

Op deze pagina vindt u boeken, rapporten, artikelen, websites en filmpjes die u over dit thema aan het denken kunnen zetten.

Dirk Draulans is bioloog. Vanuit de gedachte van evolutie kijkt hij in dit boek naar het sociale gedrag van mens en dier. Heeft sociaal zijn een bepaalde evolutionaire waarde? Helpt dat in de strijd voor 'survival of the fittest'?
Volgens Draulans is dat zeker het geval. Hij vertelt over allerlei voorbeelden in de natuur, die laten zien dat je sociaal gedragen wel degelijk voordelen heeft. Zeker voor de mens is het noodzakelijk om sociaal te zijn, anders waren we bepaalde tijden nooit doorgekomen.
Natuurlijk leven we tegenwoordig in een heel andere wereld, die we grotendeels zelf hebben vormgegeven, dan onze prehistorische voorvaderen. In hoeverre verandert dat ons sociaal gedrag èn onze overlevingskansen?

Connected, but alone? / Sherry Turkle
In deze TED-Talk (Engelstalig, Nederlandse ondertiteling beschikbaar) vraagt Sherry Turkle zich af hoe het contact en de communicatie tussen mensen verandert als gevolg van internet en allerlei apparaten en applicaties. Gaat het directe contact met de ander erop achteruit als iedereen constant zijn Facebook, whatsapp of mail wil checken? Waarom zeggen sommige mensen dat ze liever sms'en (of appen of mailen) dan te bellen of face-to-face met elkaar te spreken?
Sherry Turkle is psychologe en sociologe. Ze heeft veel onderzoek gedaan en gepubliceerd op het gebied van nieuwe media en technologie.

Maken sociale media ons eenzaam en ongelukkig? / Marcelino Lopez
Marcelino Lopez is psycholoog, oprichter van relatieklik.nl (de grootste gratis datingsite van Nederland) en hoofdredacteur bij psychologisch.nu. Op deze laatste site schrijft hij "over geluk, blinde vlekken, communicatie en liefde". Hij schreef hierover ook het boek Liefde in tijden van Facebook
In dit stuk kijkt hij naar sociale media: maken die ons gelukkiger of niet? En waarom dan? Wat heeft dat met onze psyche te maken? Bekijk zeker ook eens het filmpje dat erbij staat!

Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving / Frans de Waal
Frans de Waal is een Nederlands bioloog en psycholoog, werkzaam in de Verenigde Staten. Hij heeft veel groepen dieren (vooral mensapen) bestudeerd en trekt daaruit conclusies die ook voor het menselijk leven van belang kunnen zijn. Dit komt duidelijk naar voren in zijn boek Een tijd voor empathie. Volgens De Waal is de evolutie en het overleven van de mens niet alleen te danken aan het recht van de sterkste. Net als verschillende diersoorten zijn mensen ook (wel eens) onbaatzuchtig en sociaal. Dat is zelfs essentieel voor het voortbestaan van onze soort.
De Waal betoogt dat we een nieuw tijdperk in gaan, dat van de empathie: "Hebzucht is uit, empathie is in". Hieraan verbindt hij conclusies en aanbevelingen voor de politiek en het bedrijfsleven. Een hartverwarmend en inspirerend boek, dat tegelijkertijd bol staat van feiten en informatie.

Waarom we onze kinderen moeten leren zich in anderen te verplaatsen / Marilse Eerkens
"Empathie ligt ten grondslag aan zo ongeveer alles wat een maatschappij doet functioneren: vertrouwen, altruïsme, samenwerking, liefde, liefdadigheid. En toch slaagt onze samenleving erin de empathie steeds verder in te dammen. Psychiater en neurowetenschapper Bruce Perry komt daar tegen in opstand. Een pleidooi voor meer empathie."

Dromen van een betere wereld

Een geloof in een betere wereld is voor een groot deel precies dat: een geloof. Op hoeveel theoretische en experimentele kennis het ook gebaseerd is, je moet er wel in kunnen en willen geloven. Je moet durven dromen. Daarbij kunnen de verhalen van anderen helpen. Je kunt ze afwijzen, maar ook omarmen. Beide opties geven voeding aan je eigen ideeën.

Op deze pagina boeken, filmpjes, rapporten, artikelen en websites die u kunnen inspireren om uw eigen betere wereld te kunnen dromen.

Negen directeuren van grote bedrijven. Negen directeuren van stichtingen die zich inzetten voor (een of meerdere) millenniumdoelen. Negen onbekende idealisten. Negen politici. Negen BN'ers. Deze 45 mensen vertellen over hoe zij zich een betere, meer rechtvaardige en duurzamere wereld voorstellen. Het boek is gebaseerd op de millenniumdoelen: de afspraken die in 2000 binnen de Verenigde Naties zijn gemaakt over o.a. armoede, gezondheid en duurzaamheid. Deze doelen zouden in 2015 behaald moeten zijn, maar het lijkt er niet op dat dat gaat lukken. Voor de 45 inspirerende mensen in dit boek is dat echter geen belemmering, maar juist een impuls om er nog harder aan te werken.

Dit boek behandelt een groot aantal onderwerpen. Het gaat om allerlei maatschappelijke problemen, zoals het onderwijs, de media en de politiek. Ieder onderwerp wordt besproken door een of meerdere auteurs die verstand van zaken hebben. In het gezelschap bevinden zich hoogleraren, schrijvers, ondernemers, politici, journalisten en voorzitters van denktanks en maatschappelijke instellingen.
Hoewel dit een recept lijkt voor een reeks van zware, moeilijk te begrijpen essays, is het eindresultaat heel anders. Het boek is sprankelend en inspirerend, vol van verrassende ideeën en mogelijke oplossingen. De lezer wordt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid en opgeroepen zelf actie te ondernemen.

Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning
Dit boek werd ter gelegenheid van zijn kroning aangeboden aan koning Willem-Alexander én aan alle Nederlanders. Bekende en onbekende landgenoten vertellen over hun wensen en dromen voor ons land. Deze gaan over de volgende thema's:
- Groen: toekomst, wind, water, zon, ecologisch,
- Elke dag: samenleving, respect, vrijwilliger, niet pesten,
- Samen: overzee, monarchie, republiek, religies,
- Lach: aandacht, passie, gezond,
- Wereld: vrede, klimaatverandering, droomland, kinderen,
- Beweging: koningsspelen, fietsen, olympische spelen, gezondheid,
- Kunst: modern, kleur, virtueel,
- Kansen: prinsessen, pleegouders, ondernemen, blijven dromen.

De toekomst daar komt geen eind aan! Kinderen van 10 tot 14 jaar over de toekomst / Don Croonenberg (red.)
Kinderen in Nederland roeren de trom over onderwijs, milieu, politiek, oorlog en terrorisme, buitenlanders, honger, God en eeuwig leven, seks, aids, dood, het koningshuis, de beloftes van de techniek, het geluk en de liefde. En meer van die dingen.
De samenstellers gingen gedurende een jaar in gesprek met een groot aantal kinderen tussen 10 en 14 jaar. Dit leidde tot verhalen, gedachten en ideeën over de eigen toekomst, de toekomst van de wereld en de toekomst van Nederland in het bijzonder. Net als veel volwassenen streven deze jonge mensen vooral naar een goed en gelukkig leven.
Het boek is makkelijk leesbaar en leuk vormgegeven. Het is goed bruikbaar voor zowel jongeren als volwassenen.

Als ik de wereld kon maken / Susie Morgenstern & Jiang Hong Chen
Een kleine jongen fantaseert over wat hij zou veranderen als hij de wereld kon maken. Het begint eenvoudig (hogere golven), maar al snel worden zijn wensen groter. Een wereld zonder oorlog, ziekten, boeven en natuurrampen. Subtiel maar ingrijpend wordt hij vervolgens weer met beide benen op de grond gezet.
Pakkende tekst tussen prachtige, grote illustraties. Voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Het boek is zeer geschikt om te gebruiken als aanzet voor een diepgaand gesprek met kinderen.

Luister ook eens naar de wijsheid van Kinderen voor Kinderen: